spørgsmål

Hvor kommer smerten fra?

2018-09-04T12:41:50+00:00

Smerter i ryggen er et vigtigt advarselssystem, som oftest fører patienten til undersøgelse og behandling. Typisk stammer smerterne i ryggen fra led og / eller muskler. Hver eneste hvirvel er sat sammen bagtil af to bueled. Når bueleddets normale bevægelighed ændres til unormalt, sendes der besked via nerven fra kapslen omkring bueleddet til hjernen, hvor [...]

Hvor kommer smerten fra?2018-09-04T12:41:50+00:00

Gør en kiropraktisk behandling ondt?

2018-09-04T12:41:07+00:00

Nej. Erfaringen viser, at patienten, der er blevet behandlet kiropraktisk, ikke føler stort ubehag ved behandlingen, men føler sig bedre tilpas, mere afslappet og mere bevægelig efter behandlingen. Erfaringen viser også, at det er de nye patienter, der synes kiropraktisk behandling kan gøre lidt ondt. Hvis man er nervøs spænder man mere i musklerne, og [...]

Gør en kiropraktisk behandling ondt?2018-09-04T12:41:07+00:00

Er det farligt?

2018-09-04T12:40:44+00:00

Kiropraktisk behandling er den mest effektive og samtidig mest skånsomme behandling af gener fra bevægeapparatet. Videnskabeligt er det bevist, at kiropraktisk behandling er effektiv mod en lang række bevægeapparatslidelser (lidelser i kroppens muskler og led) og samtidig er bivirkningerne minimale. Før kiropraktoren går i gang med selve behandlingen, foretages en grundig undersøgelse af patienten for [...]

Er det farligt?2018-09-04T12:40:44+00:00

Hvad er det der giver en knæklyd?

2018-09-04T12:40:21+00:00

For mange mennesker er den knæklyd, der opstår ved manipulation ikke helt ukendt. Det er den samme lyd, der kommer, når man "knækker" fingre eller laver en dyb knæbøjning, og det så knager fra knæene! Som regel gør det ikke ondt, leddene får blot en følelse af lethed og bedre bevægelighed. Når et led manipuleres, [...]

Hvad er det der giver en knæklyd?2018-09-04T12:40:21+00:00

Får man løse led?

2018-09-04T12:39:27+00:00

Nej. Kiropraktoren behandler kun de led, der ved en kiropraktisk undersøgelse, viser at have nedsat bevægelighed, og som kan bedres ved en behandling. Derfor kan man også opleve, at kiropraktoren ikke altid behandler ens mest smertefulde område, men et andet sted, hvis problemet viser sig at komme derfra. Led der har nedsat bevægelighed, har en [...]

Får man løse led?2018-09-04T12:39:27+00:00

Hvem kan en kiropraktor hjælpe?

2018-09-04T12:39:45+00:00

Kiropraktorer er specialister i smerter, som kommer fra kroppens muskler og led. Dvs. at en kiropraktor kan hjælpe personer som har smerter fra nakke, ryg, skulder, albuer, hænder, hofter, knæ og fødder.

Hvem kan en kiropraktor hjælpe?2018-09-04T12:39:45+00:00

Hvor mange behandlinger skal der til?

2018-09-04T12:38:39+00:00

I forhold til andre behandlingstyper er det kiropraktiske behandlingsforløb ofte kortere. Hvor mange behandlinger der kræves, vurderes individuelt fra person til person og fra den ene behandling til den næste, alt efter hvor hurtigt der indtræffer en bedring i patientens fysiske tilstand.

Hvor mange behandlinger skal der til?2018-09-04T12:38:39+00:00

Hvor ofte må man få en behandling?

2018-09-04T12:37:23+00:00

Hvor ofte en behandling er tiltrængt afgøres af bevægeligheden i rygsøjlen eller det pågældende led i arme eller ben. Hvis der er nedsat bevægelighed (HYPOmobilitet ) i et led, kan det være gavnligt med en manipulation. Er der normal bevægelighed eller for meget bevægelighed (HYPERmobilitet ) i et led, vil en kiropraktor ikke behandle leddet. [...]

Hvor ofte må man få en behandling?2018-09-04T12:37:23+00:00

Skal man have en henvisning fra egen læge?

2018-09-04T12:36:56+00:00

Nej. Det er ikke et krav, at man skal have en henvisning for at konsultere en kiropraktor. Men i flere tilfælde foregår der et tæt samarbejde med den respektive læge m.h.t. patientens forhistorie, rekvirering af røntgenbilleder, evaluering af det pågældende problem, samt evt. videre henvisning osv.

Skal man have en henvisning fra egen læge?2018-09-04T12:36:56+00:00

Har en henvisning betydning for prisen?

2018-09-04T12:36:22+00:00

Nej. Hvad enten man har en henvisning eller ej er prisen den samme for alle. Kiropraktorerne er godkendt af den offentlige sygesikring, som yder tilskud til alle patienters behandling efter et fastlagt enhedssystem.

Har en henvisning betydning for prisen?2018-09-04T12:36:22+00:00
Go to Top