GENERAL INFORMATION

Kvalitetssikring og klagemuligheder:

Ved Kiropraktisk klinik Hedensted er vi autoriserede behandlere i det danske sundhedsvæsen. Dette ansvar er vi bevidst om, og behandlingskvalitet og patientsikkerhed er vigtig for os.

Hvis du mener, at du er blevet forkert eller dårligt behandlet vil vi gerne høre fra dig. Kontakt os gerne via e-mail eller mundtligt via vores sekretærer eller behandlere.

Al tilbagemelding vil blive seriøst gennemgået på klinikken.

I det danske sundhedsvæsen har man som patient klagerettigheder og mulighed for at søge erstatning.

Du kan blandt andet klage over:

– den sundhedsfaglige behandling

– brud på rettigheder som patient

Læs mere om dette: https://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet/

Du kan søge om erstatning ved Patienterstatningen:

Her har man som patient mulighed for at søge erstatning hvis man er kommet til skade i forbindelse med behandling og undersøgelser i sundhedsvæsenet.

Læs mere om dette: http://pebl.dk/

Utilsigtede hændelser:

Dette er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Dette kan være problemer med teknisk udstyr, fejl i arbejdsrutiner eller kommunikation. Dette er et landsdækkende rapporteringssystem for at øge læring på det pågældende behandlingssted og i sundhedsvæsenet generelt.

Du har som patient eller pårørende mulighed for at indrapportere utilsigtede hændelser, hvis du tænker at fagfolk skal lære af denne fejl så det ikke sker for andre.

Læs mere om dette: https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/

Vi på klinikken vil gerne hjælpe, hvis du har brug for dette i forbindelse med erstatnings- eller klagesager.

Aktindsigt:

Som patient i det danske sundhedsvæsen har du ret til at læse og få kopi af din egen journal.

Priser for kiropraktisk behandling følger den gældende overenskomst og kan ses på følgende link:
https://www.danskkiropraktorforening.dk/behandling/priser-og-tilskud/

Klinikken blev etableret i 1992 og har haft adresse i den Gl. Mejeribestyrer Bolig siden på Østerbrogade 3b i Hedensted.
Bygningen er oprindelig fra 1915. Der er gode parkeringsmuligheder foran bygningen, der har bevaret det oprindelige udseende, men indvendig er indrettet til det nye formåls behov.

ÅBNINGSTIDER

Mandag &Torsdag 7:00 – 17:00
Tirsdag 7:00 – 13:00
Onsdag & Fredag 7:00 – 12:00

  +45 – 75 89 90 88

DU FINDER OS HER

Kiropraktisk Klinik
Østerbrogade 3 B
8722 Hedensted

Vi forsøger i høj grad at gøre brug af hinandens kompetencer og arbejder tværfagligt efter behov.